Bøger

Videnskabelige artikler

Coff, Christian: Moralizing food technology. In Dumitras et al. Know your Food. Food Ethics and Innovation. Wageningen Academic publishers, 2015, s. 372-378.

Coff, Christian: Semiotik og hverdagslivssociologi: At kommunikere med mad. Jon Fuglsang og Stamer, Naja (red.): Madsociologi. Munksgaard, 2015, p. 33 -50.

Coff, Christian: Informed food choice. Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Springer 2014.

Coff, Christian and Peter Kemp: Food policy and ethics. Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Springer 2014.

Coff, Christian: A Semiotic Approach to Food and Ethics in Everyday Life. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol. 26, Issue 4, 2013, pp. 813-825.

Karin Nordström, Christian Coff, Håkan Jönsson, Lennart Nordenfelt, Ulf Görman: Food and Health: Individual, Cultural, or Intellectual Matters? Genes & Nutrition, 2013, 8, 4, pp. 357-363.

Coff, Christian: Signs and Traces of Food Ethics in Everyday Life. In Lysaght, P. (ed), Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits in a Global Perspective. Åbo Akademi, University Press, Finland, 2012, pp. 45-56.

  Coff, Christian: Uhm, det er smagløst. Kulturo, nr. 26, 2008, pp. 15-18.

  Coff, Christian: Plat du jour parfumée à l’éthique à la Nordique. I Brock, Steen, Anders Moe Rasmussen og Brian Benjamin Hansen (ed.): Tankeføde. Om mad, måltider og fødevarer I sammenhæng. Philosophia, Århus, 2006, pp. 105-117.

  Coff, Christian: Findes den politiske forbruger? Tidsskriftet Humaniora, nr. 4, 2004, p. 16-19.

  C. Coff, P. Poupard, Qiu Xiao, A. Graner and V. Lind: Sequence of a Plastocyanin cDNA From Wheat and the Use of the Gene Product to Determine Serologically Tissue Degradation after Infection with Pseudocercosporella herpotrichoides. J. Phytopathology, 146, 11-17, 1998.

  Andre artikler

  Mad er underholdning forklædt som det gode liv. Kronik i Dagbladet Information, 5. November, 2012

  Amoral i pensionskassen. Dagbladet Jyllands Posten, maj, 2006.

  Politisk forbrug i politisk ingenmandsland. Dagbladet Information, 23. november 2005.

  Uret og handling. Tidsskriftet SALT, november 2005, side 17.

  Sporbarhedens fødevareetik. Tidsskriftet Danske Mælkeproducenter, 10, oktober 2005.

  Københavnernes egen økologiske gård. Tidsskriftet for Landøkonomi. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, 189. årgang, nr. 1, marts 2002.

  Skal fremtidens jordbrug være fondsejet?. Tidsskriftet SALT, 6, december, 2001, side 21-22. Af Jens Christian Elle og Christian Coff.

  Det er ikke nemt for nogen, når alt skal være så billigt. Tidsskriftet SALT, 4, september, 2001, side 36.

  Andelsbrug for forbrugere og landmænd - et bud på fremtidens landbrug. Tidsskriftet Danske mælkeproducenter, juli 2001, 20-22.

  Hvad naturen dog siger - et moderne eventyr om bioinvasion og moral. Naturrådet, temarapport nr. 1, København, 2001, 162-169.

  Gårdfællesskab mellem forbrugere og landmænd. Tidsskriftet SALT, 2/april/2000, side 37-38.

  Words & Loops

  Simon Fruelund og Christian Coff